Možné verze rozváděče PUR2a

Verze rozváděče rozlišují jeho způsob provedení (panelový / skříňový) a jeho určení a tím i osazení rozváděče a výtahu přídavnými deskami.

Verze rozváděče je značena ve tvaru Va.b.c.d.e.f, kde

a

Způsob provedení rozváděče

a = 1

Panelové provedení pro lanové výtahy

a = 2

Skříňové provedení pro lanové výtahy

a = 3

Skříňové provedení pro hydraulické výtahy

b

Osazení rozváděče podle funkce ( b = 1 až b = 10 ) viz tabulka dole

c

Počet rychlostí hlav. motoru

c = 1

Jednorychlostní pohon

c = 2

Dvourychlostní pohon

c = 3

Jednorychlostní s frekvenčním řízením

d

Napětí bezpečnostního obvodu

d = 1

48 V »

d = 2

230 V »

d = 3

Jiné napětí

e

Brzda stroje

e = 1

48 V =

e = 2

180 V =

e = 3

180 / 100 V = (Thyssen)

f

Ovládání dveří

f = 1

Odkláněcí magnet (OM)

f = 2

Automatické dveře jednofázové ( 230 V » )

f = 3

Atomatické dveře třífázové ( 3 x 400 V » )

Osazení rozváděče podle funkce:

b =

Osazení deskami

Funkce rozváděče

PD 1

PD2

KD 1

SD 1

Použití rozváděče, jeho funkce při označeném osazení deskami

Va.1

       

Nejjednodušší provedení – pouze sběr nahoru nebo dolů nebo oba směry

Va.2

 

X

 

X

Digitální nebo žárovkový ukazatel polohy klece v kleci nebo v základní stanici

Va.3

 

X

 

2X

Digitální nebo žárovkový ukazatel polohy klece v kleci i v základní stanici

Va.4

 

X

X

 

Potvrzování kabinových voleb, digitální nebo žárovkový ukazatel polohy klece v kleci - úspora vodičů do klece

Va.5

 

X

X

X

Potvrzování kabinových voleb, digitální nebo žárovkový ukazatel polohy klece v kleci i v základní stanici - úspora vodičů do klece

Va.6

X

     

Blokování stanic vedlejšího výtahu

Va.7

X

   

X

Potvrzování vnějších nebo kabinových voleb, blokování stanic vedlejšího výtahu, digitální nebo žárovkový ukazatel polohy klece v kleci nebo v základní stanici

Va.8

X

   

2X

Potvrzování vnějších nebo kabinových voleb, blokování stanic vedlejšího výtahu, digitální nebo žárovkový ukazatel polohy klece v kleci i v základní stanici

Va.9

X

 

X

 

Potvrzování vnějších i kabinových voleb, blokování stanic vedlejšího výtahu, digitální nebo žárovkový ukazatel polohy klece v kleci - úspora vodičů do klece

Va.10

X

 

X

X

Potvrzování vnějších i kabinových voleb, blokování stanic vedlejšího výtahu, digitální nebo žárovkový ukazatel polohy klece v kleci i v základní stanici - úspora vodičů do klece

Verze Va.2... až Va.5... a Va.7... až Va.10... umožňuje signalizaci polohy klece.

Verze Va.6... až Va.10... umožňuje blokování stanic vedlejšího výtahu.

Verze Va.4..., Va.5..., Va.9... a Va.10... umožňuje připojit klec výtahu přes proudovou smyčku (čtyři vodiče) a šetřit tak vodiče do klece.