MCH - servis výtahů

Servis výtahů

Komplexní servis

Rozšířený komplexní servis

 

Naše filozofie servisu výtahů je taková, že jsou důsledně prováděny preventivní kontroly a případné preventivní opravy. To má za následek nízkou poruchovost výtahů (nebýt vandalství, tak je poruchovost takřka nulová), nízkou spotřebu náhradních dílů a tím fakturovaná cena málokdy překročí paušální cenu. Tuto skutečnost si můžete ověřit z naší dosavadní fakturace servisu výtahů ve správě našich současných zákazníků.

Veškerá činnost na výtazích (opravy, odborné prohlídky, pravidelná preventivní údržba, provozní prohlídky, mazání a čištění) je zaznamenávána pomocí speciálního programu ATLANT 2 (autorem je majitel firmy) do PC. Program pak zcela automaticky provádí měsíční fakturaci včetně dodacích listů, kde se dozvíte v případě finančních nákladů na opravu nebo pohotovostní opravu výtahů na kterém výtahu, kdy a co se provádělo a kolik za to bylo fakturováno. V případě nejasností můžeme vytisknout všechny opravy provedené na výtazích v daném období a to i několik let zpět.

Součástí dodacích listů oprav výtahů jsou i výpisy oprav provedených na základě závad z odborných prohlídek a pravidelné preventivní údržby, které slouží pro vaši kontrolu odstraňování závad z odborných prohlídek a ke kontrole provádění preventivní údržby.

Dále jsou součástí faktury přeložené výpisy protokolů odborných prohlídek. Podle ČSN 27 4002 přílohy A5 je číselné označení závad velmi hrubé a nepřesné a musí se doplňovat popisy, které nejsou definovány a liší se u jednotlivých revizorů, což působí nejasnosti. V programu ATLANT 2000 jsou tyto číselné kódy rozšířeny tak, aby lépe vyjadřovaly možné závady na výtazích. K fakturaci dostáváte tyto číselné kódy přeložené do popisné podoby (např. Pomocná relé v rozváděči - vyčistit). Výhodou je pro vás to, že dostáváte výpisy závad z protokolů odborných prohlídek přímo do ruky v přehledné formě. Tyto závady pak můžete porovnávat s popisy oprav provedených na konkrétním výtahu a to, zda jsou závady odstraňovány.

K faktuře dostáváte také seznam výtahů s jejich měsíčními cenovými náklady a čtvrtletně můžete také dostávat statistiku oprav všech vašich výtahů.

Pro naše zákazníky zdarma distribuujeme program ATLANT 2.Use, který umožňuje prohlížet a tisknout seznamy provedených oprav včetně cenových nákladů a odborných prohlídek. Zákazník má tak dokonalý přehled o všech pracích prováděných na jednotlivých výtazích, spotřebě náhradních dílů, závadách zaznamenaných revizorem při odborných prohlídkách a jejich postupnému odstraňování a také o fakturovaných částkách. Spolu s fakturou obdrží zákazník výměnou aktualizační disketu, kde jsou zaznamenána všechna potřebná data oprav, odborných prohlídek a fakturace za účtované období. Je-li zákazník připojen k internetu, jsou tato data automaticky přenášena pomocí e-mailu.

Komplexní servis

Rozšířený komplexní servis