MCH - servis výtahů

Rozšířený komplexní servis

Do rozšířeného komplexního servisu spadá kromě komplexního servisu také další individuelně dohodnuté služby. Rozšířený komplexní servis je určen pro náročné zákazníky, jako jsou nemocnice, hotely, banky atd.. V rámci rozšířeného komplexního servisu nabízíme tyto služby:

  1. Nepřetržitá přítomnost našeho technika v budově objednatele po dohodnutou dobu. Tato služba je výhodná v případě, kdy potřebujete zajistit 100% pojízdnost výtahu po určitou dobu nebo nepřetržitě. Tuto službu lze objednat i krátkodobě nebo jednorázově.
  2. Zajištění příjezdu našeho servisu na porouchaný výtah maximálně do ve smluvně dohodnuté doby od nahlášení poruchy. Je-li potřeba, aby byl výtah v případě poruchy opraven v co nejkratší, časově limitované době.
  3. Ceny náhradních dílů zahrnuty v paušálu. Cena této služby je stanovena vždy po odborné kontrole (auditu) výtahu specialistou naší firmy. Veškeré náhradní díly a s tím spojené cestovní náklady vám, v rámci této služby, při běžné opravě výtahu nebudou účtovány. Výhodou této služby je, že za fakturační období platíte vždy stejnou částku, bez ohledu na skutečné náklady na opravy výtahu. Nebudete mít žádné neočekávané náklady.
  4. Cena modernizace výtahu zahrnuta v paušálu. Tato služba je smluvně uzavírána na dobu pěti let, vyjímečně na dobu nejméně tří let. Po dobu platnosti smlouvy platíte dohodnutou částku jako zálohy na modernizaci výtahu, která je provedena po skončení platnosti smlouvy. Zálohové částky jsou úročeny úrokovou sazbou České národní banky. Rozsah modernizace je dohodnut při uzavírání smlouvy a je dán celkovou částkou záloh včetně úroků a významných slev z běžné ceny modernizace stejného rozsahu. Výhodou této služby je, že máte za poměrně nízkou cenu zajištěnu každých pět let modernizaci výtahu.