Stručný popis výtahového rozváděče

PUR2a

 

Rozváděč je určen pro řízení osobních nebo nákladních výtahů lanových i hydraulických. Je možno jej montovat jak do výtahů starších typů, tak do výtahů nově uváděných do provozu. Rozváděč plně vyhovuje EN81.

Při konstrukci tohoto rozváděče byly zhodnoceny více než dvacetileté zkušenosti v oblasti montáže a servisu domácích i zahraničních výtahů. Rozváděč PUR2a je již druhá verze tohoto rozváděče. První verze byla vyráběna od konce roku 1995 do poloviny roku 1997. Po zkušenostech vlastních i našich odběratelů s první verzí PUR, byl rozváděč kompletně přepracován. Součástky mikroprocesorové desky byly změněny tak, aby byl celý systém odolný i vůči extrémnímu rušení které se především v Praze vyskytuje. Řídící program byl změněn tak, aby byla zajištěna odolnost systému proti neobvyklému způsobu používání výtahu (i záměrnému).

Funkce rozváděče je taková, že je v maximální možné míře zajištěna pojízdnost výtahu. Je vyloučeno, aby si rozváděč pletl stanice. Jen výjimečně se může stát, že by klec výtahu přejela na KV nebo že by v kleci výtahu uvízla osoba a to i přes to, že snímače polohy klece nefungují (samozřejmě za předpokladu, že nedošlo k trvalému rozpojení bezpečnostního obvodu nebo k výpadku proudu atd.).

Před prvním spuštěním rozváděče do provozu se provede jeho konfigurace, kde se programu určí několik základních parametrů výtahu - druh pohonu (1-2 rychl., bubnový, hydraulický, s elektronickou regulací), typ šachetních a kabinových dveří (ruční, automatické) a typ snímačů polohy klece (činné, klidové).

Po provedené konfiguraci je rozváděčem spuštěna učící jízda, kdy jsou sledovány desítky parametrů výtahu. Rozváděč je schopen rozlišit např. špatnou funkci dveří, dveřních spínačů a uzávěr, nebo špatnou váhu vyvažovacího závaží, nebo špatnou posloupnost a funkci snímačů polohy klece atd. Bez odstranění závad (12 druhů) zjištěných při učící jízdě není možno rozváděč přepnout do normálního provozu. Tím je nepřímo kontrolována práce montérů a dlouhodobě zajištěna správná funkce výtahu.

Při normálním provozu jsou neustále kontrolovány parametry zjištěné při učící jízdě. Při výskytu chyby je její kód zaznamenán do permanentní paměti. Program rozeznává při normálním provozu 26 druhů chyb, které chronologicky ukládá. Každá chyba je zároveň ukládána i s číslem stanice, ve které k chybě došlo. Maximální počet naposled uložených chyb je 50. Při prohlížení chyb na displeji v rozváděči je možno toto prohlížení uložit a tak v budoucnu rozeznat již prohlédnuté a ještě neprohlédnuté, nově nastalé chyby. Tím je značně zjednodušena práce servisním pracovníkům, kdy při pravidelné kontrole výtahu jsou kontrolovány i záznamy případných chyb. Jestliže se nějaká chyba od poslední kontroly vyskytla, je její kód v  paměti. Servisní pracovník je tak informován k jakým závadám, kde a v jakém pořadí došlo. Závadu odstraní většinou dříve, než si jí všimnou uživatelé výtahu. Výtah je prakticky trvale v provozu, včasnou preventivní údržbou je méně opotřebováván a je méně náročný na spotřebu náhradních dílů. Tento rozváděč šetří celý výtah !

Přepínači DIP na řídící desce lze kdykoliv za provozu výtahu zapínat funkci sběru, zvlášť pro sběr nahoru nebo dolů, případně sběr pro oba směry. Dále je možno přepínačem DIP přepínat stupeň přísnosti zaznamenávání a vyhodnocování chyb.

Při přepnutí výtahu do “servisní jízdy” pomocí tlačítka na desce PUR2a, lze stiskem kombinace tlačítek kabinové volby pojíždět výtahem a kontrolovat ostatní funkce (OM, světlo atd.). To je prospěšné hlavně tam, kde byl vyměněn rozváděč bez výměny elektroinstalace a není k dispozici revizní jízda.

Rozváděč verze Vx.4, Vx.5, Vx.9 a Vx.10 je s kabinou propojen pomocí proudové smyčky. Veškeré informace o stisknutém tlačítku v kabině, o potvrzené volbě, o poloze klece pro signalizaci, jsou přenášeny dvěma proudovými smyčkami. K tomu je zapotřebí pouze 6 vodičů včetně napájení. Pomocí jedné proudové smyčky (čtyřmi vodiči včetně napájení) je připojen i digitální ukazatel polohy klece v základní stanici.

Blokování stanice vedlejšího výtahu - u verze Vx.6 až Vx.10 je možno pomocí dvou proudových smyček (čtyřmi vodiči) spojit dva sousední výtahy v domě. Tímto spojením se zapne blokování stanice vedlejšího výtahu. Při stisknutí vnější volby přivolávačem na nástupišti jednoho výtahu je zároveň zablokováno tlačítko druhého výtahu. Při této funkci nelze přivolat oba výtahy do jednoho patra. Zamezí se tím množství zbytečných jízd výtahů.

Protože jsou při montáži rozváděče použity jen kvalitní značkové součástky a po montáži je každý rozváděč testován na trenažéru, poskytujeme na rozváděč záruku po dobu 36ti měsíců nebo 1 000 000 jízd. Běžný výtah má v průměru 200 až 300 jízd denně. Předpokládaná životnost rozváděče je závislá na počtu jízd. Při průměrném počtu jízd je životnost rozváděče cca 11 let. Poté bude nutno postupně vyměnit silové stykače a následně i pomocné stykače a relé. Výměna trvá jen několik minut.