MCH - servis výtahů

Několik slov o firmě


Firma vznikla k 1.1.1991 s oprávněním k výrobě, montáži, servisu a revizím výtahů, a k výrobě a tvorbě hardware a software pro PC. Později, při změně živnostenského zákona, se firma soustředila na poskytování komplexních služeb pro správce obytných a administrativních budov. Vyrábíme, montujeme a opravujeme výtahy, a zároveň pro tyto výtahy držíme nepřetržitou (24 hodin denně, 365 dní v roce) pohotovostní službu.

Od 1.1.1992 jsme pohotovostní službu rozšířili i na vodu, kanalizaci, topení, elektřinu a plyn tak, aby naši zákazníci měli vše zajištěno bez problémů na jednom telefonním čísle. Od listopadu 1996 jsme pohotovostní službu pro vodu, elektřinu, topení a plyn přenechali specializovaným firmám, které do té doby vznikly.

Výroba a servis výtahů je zajištěna jednak dovozem komponentů ze zahraničí, dále nákupem náhradních dílů od Českých a Moravských subdodavatelů za velmi příznivé ceny a především vlastní výrobou komponentů a ND. Firma má v pronájmu sklady a sociální zázemí montérů provádějících servis výtahů v Praze 1,4,5,6 a 10.

Od 1.1.1994 má firma vlastní projekční kancelář. Projekty jsou prováděny na PC s programem AutoCad. Jsme schopni vyprojektovat a vyrobit jakýkoliv výtah podle požadavků zákazníka, od jednoduchých nákladních přes osobní v běžném provedení až po luxusní, včetně výtahů při zdi a to jak lanových, tak hydraulických. Samozřejmě provádíme také modernizace a rekonstrukce stávajících výtahů především pro své stálé (paušální) zákazníky.

V roce 1995 firma vyvinula a od roku 1996 vyrábí vlastní mikroprocesorový rozváděč. Od roku 1998 je tento rozváděč vyráběn ve své druhé, zdokonalené verzi. Na rozváděč poskytujeme plnou záruku po dobu 36 měsíců nebo 1 000 000 jízd. Rozváděčů durhé generace bylo vyrobeno již více než 100 kusů.

Od svého založení je firma v rukou jednoho majitele, nemá žádné tiché společníky a závazky z půjček. Tím je stabilita firmy a její schopnost dostát svým závazkům (nemůže dojít k rozdělení nebo k zániku firmy při neschodě spolumajitelů) zajištěna.

Od prvopočátku se firma snažila v maximální míře využívat možnosti výpočetní techniky. Veškerá agenda servisu výtahů (evidence oprav, revizí a spotřeby náhradních dílů, tvorba faktur a dodacích listů) byla vždy zpracovávána ve vlastním programu. První program vznikal v Dbase, postupně se zdokonaloval a rozšiřoval, až Dbase přestala požadavkům stačit. Proto byl program přepsán pod DELPHI a od roku 2000 je v prodeji pod názvem ATLANT 2000. Nyní je v prodeji jeho druhá verze - ATLANT 2.

Svým zákazníkům zdarma distribuujeme program ATLANT 2.Use, který umožňuje prohlížet a tisknout seznamy provedených oprav včetně cenových nákladů a odborných prohlídek. Zákazník má tak dokonalý přehled o všech pracech prováděných na jednotlivých výtazích, spotřebě náhradních dílů, závadách zaznamenaných revizorem při odborných prohlídkách a jejich postupnému odstraňování a také o fakturovaných částkách. Spolu s fakturou obdrží zákazník výměnnou aktualizační disketu, kde jsou zaznamenána všechna potřebná data oprav, odborných prohlídek a fakturace za účtovaný měsíc. Je-li zákazník připojen k internetu, jsou tato data přenášena pomocí e-mailu.