MCH - servis výtahů

Modernizace výtahů

Obrázky úpravy kabin, tlačítkových registrů a rozváděčů nelenete zde

Modernizace výtahů představuje nejefektivnější způsob, kterým se dá prodloužit životnost, zvýšit spolehlivost, estetická úroveň a bezpečnost výtahu, jakož i snížit hlučnost výtahu.

Modernizace dle rozsahu provedení přináší:

Při modernizaci zůstávají zachovány základní technické parametry výtahu - rychlost, zdvih, nosnost, druh pohonu atd.. Jsou-li uvedené parametry změněny, jedná se dle ČSN 27 4011 o podstatné změny výtahu.

Za podstatné změny se dle ČSN 27 4011 čl. 4.1 považují následující změny na výtahu:

 1. Změny na zařízení výtahu, při nichž dojde ke změně technických parametrů:
  1. Jmenovité rychlosti
  2. Zvýšení nosnosti
  3. Zvětšení zdvihu / zvýšení počtu stanic, nebo ke změně hmotnosti klece o ± 20%
 2. Změna bezpečnostních komponent:
  1. Dveřních uzávěrek šachetních dveří
  2. Zachycovačů
  3. Ochranného zařízení proti nadměrné rychlosti směrem nahoru
  4. Omezovače rychlosti
  5. Nárazníků
  6. Bezpečnostního zařízení hydraulického válce pro zabránění pádu klece
  7. Bezpečnostního obvodu s elektronickými prvky
 3. Změna částí výtahu:
  1. Výtahového stroje
  2. Hydraulického agregátu
  3. Brzdy
  4. Třecího kotouče
  5. Rozváděče
  6. Hlavního vypínače
  7. Koncového vypínače
  8. Klece výtahu
  9. Nosných prostředků
  10. Vyvažovacího / vyrovnávacího závaží
  11. Druhu nebo typu vodítek
  12. Druhu nebo rozměrů šachetních dveří
  13. Hydraulického válce
 4. Úpravy stavebních částí výtahu nebo výtahových prostor:
  1. Strojovny
  2. Prostor pro kladky
  3. Šachty
  4. Ohrazení šachty
  5. Prohlubně

Při provádění podstatných změn má být v nejvyšší možné míře sledováno odstraňování závažných nebezpečí / nebezpečných situací (rizik) uvedených v  Příloze A ČSN 27 4007 . Seznam těchto požadavků je uveden v  Příloze A ČSN 27 4011.

Při provádění modernizace výtahu, díky technologické přípravě, je rozsah prací na místě výtahu a rozsah stavebních úprav minimální, což značně zkracuje dobu odstavení výtahu z provozu. Modernizace mnoha komponent výtahu lze provádět i za jeho provozu, kdy je výtah mimo provoz jen v  pracovní době a i tehdy je možno na žádost přepravit handicapované osoby.

Naše nabídka modernizací

Jako firma s dlouholetou zkušeností se servisem výtahů a jejich modernizacemi jsme schopni modernizovat váš výtah dle jeho stavu, vašich přání a potřeb a podle vašich možností.

Rozsah modernizace vám bude nabídnut podle skutečného stavu výtahu. Naše prvotní nabídka bude vždy obsahovat modernizaci jen těch komponent výtahu, které to nezbytně potřebují. Konečný rozsah modernizace je posléze dohodnut podle vašich přání a potřeb a podle vašich možností. Váš výtah můžeme modernizovat i postupně, v několika etapách.

Naše modernizační projekty obsahují širokou škálu všech komponent všech druhů a typů výtahů v provedení od jednoduchých a levných až po luxusní. V naší nabídce jsou i modernizace starých výtahů v obytných domech při zachování maximálního množství původních komponent.

Nabízíme vám modernizaci následujících komponent výtahu:

Elektrická část:

Systém řízení:

Instalace strojovny - vodiče a kabely pro hlavní vypínač, motor a jeho termistory a ventilátor, brzdový magnet a spínač omezovače rychlosti

Instalace šachty v kabelkanálu - bezpečnostní, dveřní, zámkový a řídící obvod a pomocné obvody. Instalace je kompletně připravena v dílně a na výtahu se jen vloží do kabelkanálu a připojí.

Instalace kabiny - kombinovaná instalační krabice se svorkovnicemi, ovládači revizní jízdy, zásuvkou 230V a elektronikou

Doplnění kabiny o dorozumívací zařízení s automatickým hlášením poruch výtahu mobilním telefonem příp. pevnou linkou

Doplnění kabiny o skrytou mikrokameru s automatickým záznamovým zařízením a výstupem pro monitor – pro zvýšení bezpečnosti

Doplnění o syntetizátor mluvené řeči, který v kabině hlásí názvy pater a další směr jízdy při zastavení výtahu

Vlečné kabely – ploché mnohažilové kabely s dlouhou životností pro propojení klece s rozváděčem

Snímání polohy klece – magnetické snímače a magnety včetně držáků

Tlačítka - tlačítkové nerezové kombinace “Antivandal” do kabiny a do stanic, směrová a polohová signalizace. Kabinová kombinace může být i s prosvětlenými okénky pro detailnější označení pater (výměnná loga firem, jména nájemníků atd.)

Osvětlení šachty - instalace, osvětlovací tělesa, spínače a zásuvka 230V

Kabina:

Obklad stěn kabiny:

Doplnění stěn o zrcadla, nerezová madla a nerezové okopové lišty

Výměna osvětlení kabiny - všechny druhy osvětlení jsou ze strany kabiny nepřístupné (“Antivandal”):

Podlaha kabiny – křemičité lino různých vzorů a odstínů s velmi dlouhou životností nebo keramická dlažba, prahová deska z nerezu

Kabinové dveře: doplnění nebo výměna dveří za automatické typu “Autobus” od firmy Selcom.

Výměna kabiny za novou celokovovou včetně vybavení a interiérem viz výše

Šachetní dveře:

Výměna skleněných výplní za bezpečnostní sklo (i tónované)

Výměna dveřních uzávěrek (zámků) za DLF – Kronenberg (SRN). Možno jen u všech typů kovových dveří.

Výměna kompletních dveří včetně zárubně

Nátěry dveří kvalitní barvou včetně portálů a ohrazení v zrcadle schodiště

Výtahový stroj:

Odhlučnění stroje – uložení stroje na pomocný rám odhlučněný deskami Sylomer, příp. vyvážení rotačních částí

Převinutí motoru, výměna ložisek, těsnění a olejových náplní

Repase převodovky – výměna ložisek, těsnění a olejových náplní, příp. úprava povrchu a zmenšení vůle zubů

Oprava lanových drážek nebo výměna trakčního kola

Kompletní výměna stroje s odhlučněným uložením

A další modernizace a úpravy částí výtahu jak elektrických a strojních, tak i stavebních.