Popis funkce jednotlivých přídavných desek

PD 1 - tado deska zprostředkovává spojení mezi hlavní deskou PUR2a a ostatními přídavnými deskami pomocí proudových smyček. Provádí také blokování stanic vedlejšího výtahu a propojení s vedlejším výtahem. Dále provádí potvrzování stisknutého tlačítka z vnější nebo kabinové volby podle nastavení a podle toho, kde jsou osazeny ( u vnějších nebo kabinových talčítek) signálky potvrzující volbu. Deska je umístěna pod hlavní deskou a je s ní spojena konektory. Bez této desky nelze připojit žádnou jinou desku nebo propojit se s vedlejším výtahem.

PD2 - tato deska zprostředkovává spojení mezi hlavní deskou PUR2a a ostatními přídavnými deskami pomocí proudových smyček. Deska je umístěna pod hlavní deskou a je s ní spojena konektory. Bez této desky nelze připojit desky KD 1 a SD 1.

KD 1 - tato deska snímá tlačítka kabinové volby a potvrzuje jejich stisknutí. Budí také digitální nebo žárovkový ukazatel polohy klece v kleci. S deskou PD 1 je spojena dvěma proudovými smyčkami P1 a P2. Deska je umístěna v registru klece za nebo vedle tlačítek, nebo v instalační krabici na kleci. Při použití této desky dojde ke značné úspoře počtu vodičů mezi rozváděčem a klecí. Například pro výtah s 15ti stanicemi a s ukazatelem polohy klece by bylo při klasickém zapojení potřeba 28 až 35 vodičů (podle typu ukazatele polohy), zatímco při použití desky KD 1 je pro tytéž požadavky zapotřebí jen čtyř vodičů.

SD 1 - tato deska slouží k dekódování signálů z proudové smyčky P2 do ukazatele polohy klece. Deska je připojena ke stejné proudové smyčce která jde z PD 1 nebo z PD 2 do klece do desky KD 1, nebo do druhé desky SD 1. Tato deska může být umístěna v základní stanici, nebo v kleci (není-li použita deska KD 1), nebo v obou místech. K této desce se připojuje diplej DD1 až DD5 nebo žárovkový ukazatel polohy (1 žárovka z 15ti svítí).

Popis typů displejů

DD 1 - Dvoumístný sedmisegmentový displej s výškou znaku 25mm. Barva červená. Zobrazované znaky: -3,-2,-1,P,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, -||- (nucené zavírání kab. dv.), || (srovnávací jízda), Er (mimo provoz). Vpravo od dipleje jsou umístěny šipky ukazující směr jízdy.

DD 2 – jako DD 1 – barva zelená.

DD 3 – jako DD 1 – výška znaku 57 mm, barva červená.

DD 4 – jako DD 1 – výška znaku 57 mm, barva zelená.

DD 5 - Dvoumístný šestnáctisegmentový alfanumerický displej s výškou znaku 20mm. červená. Zobrazované znaky: S1 až S3,-1 až -3,P,M, M1až M3,0,1 až 15, ® ¬ (nucené zavírání kab. dv.), ^ (srovnávací jízda), Er (mimo provoz), --(dočasně mimo provoz). Vpravo od dipleje jsou umístěny šipky ukazující směr jízdy.

DD 6 – jako DD 5 – barva zelená.

DD 7 – jako DD 5 – výška znaku 50 mm, barva červená.

DD 8 – jako DD 5 – výška znaku 50 mm, barva zelená.

DD 9 - Dvoumístný maticový displej s (2x) 5 x 7 bodů a výškou znaku 30mm. Barva červená. Zobrazované znaky libovolné. Displej při změně názvu stanice roluje ve směru jízdy.

DD 10 – jako DD 9 – výška znaku 50 mm, barva červená.