ČSN 27 4007 - Příloha A (informativní)

Přehled závažných nebezpečí / nebezpečných situací, která se mohou vyskytnout u výtahů v provozu a odpovídajících nápravných opatření k odstranění zjištěných provozních rizik

Tabulka A. 1 - Úroveň vysokého rizika

Číslo

Nebezpečí/nebezpečná situace

Příslušné požadavky jsou uvedeny v

Nápravná opatření

1. 1 *

Klec výtahu bez klecových dveří

8. 5 ČSN EN 81-1, 2

 1. Vybavit klec dveřmi podle 8. 6 - 8. 11 ČSN EN 81-1, 2

1. 2

Nevyhovující sklo v šachetních dveřích a stěnách šachty

7. 2. 3, 7. 6. 2, příloha J ČSN EN 81-1, 2

 1. Použít sklo podle přílohy J ČSN EN 81-1, 2

 2. Zmenšit velikost skla průhledového okénka podle 7.6.2 ČSN EN 81-1,2

 3. Nahradit skleněné panely panely odpovídající pevnosti a doplnit signalizaci přítomnosti klece ve stanici

1. 3*

Chybějící nebo nevyhovující obousměrné dorozumívací zařízení mezi klecí výtahu a stálou vyprošťovací službou

14. 2. 3 ČSN EN 81-1, 2

 1. Doplnit obousměrné dorozumívací zařízení s připojením na stálou 24hodinovou vyprošťovací službu

1. 4*

Pohon se špatnou přesností zastavování/vyrovnávání

EN 81-70

 1. Vyměnit pohon za regulovaný

 2. Doplnit vyrovnávací zařízení se schopností stavění s přesností ±10 mm a vyrovnávání s přesností ± 20 mm

1. 5

Chybějící nebo nevyhovující délka ochranné prahové desky klece výtahu

8. 4 ČSN EN 81-1, 2

 1. Doplnit na klec výtahu ochrannou prahovou desku podle 8.4 ČSN EN 81-1,2

 2. Doplnit teleskopickou ochrannou prahovou deskou

1. 6

Nebezpečný přístup do prohlubně

5. 7. 3. 2 ČSN EN 81-1 5. 7. 2. 2 ČSN EN 81-2

 1. Upravit přístup do prohlubně šachty podle 5.7.3.2 ČSN EN 81-1, 5.7.2.2 ČSN EN 81-2

1. 7

Nedostatečná pevnost nosných prvků vyvažovacího/vyrovnávacího závaží z betonu

Žádný odkaz

 1. Vyvažovači/vyrovnávací závaží přepásat

1. 8

Chybějící nebo nevyhovující zajišťovací zařízení u kontrolních a nouzových dveří a vstupu do prohlubně

5. 2. 2 ČSN EN 81-1, 2

 1. Doplnit bezpečnostní spínač podle 5.2.2 ČSN EN 81-1,2

1.9

Chybějící nebo nevyhovující osvětlení šachty výtahu

5.9 ČSN EN 81-1,2

 1. Doplnit osvětlení šachty podle 5.9 ČSN EN 81-1,2

1.10

Chybějící nebo nebezpečný vstup ke stroji nebo do prostoru pro kladky

6.2 ČSN EN 81-1,2

 1. Provést bezpečný přístup podle 6.2 ČSN EN 81-1,2

1.11

Chybějící nebo nevyhovující přepážka v šachtě a v prohlubni, je-li více výtahů v jedné šachtě

5.6.2.1,5.6.2.2 ČSN EN 81-1,2

 1. Doplnit přepážku v prohlubni podle 5.6.2.1 ČSN EN 81-1,2

 2. Doplnit přepážku po celé výšce zdvihu podle 5.6.2.2 ČSN EN 81-1,2, pokud je vzdálenost < 500 mm

1.12

Ohrazení šachty perforovanými stěnami

5.2 ČSN EN 81-1,2 4.5.2 ČSN EN 294

 1. Ohrazení šachty pletivem s velikostí otvorů podle 4.5.2 ČSN EN 294

 2. Doplnit neperforované ohrazení šachty

1.13

Příliš nízké částečné ohrazení šachty

5.2.1.2 ČSN EN 81-1,2

 1. Zvýšit ohrazení na výšku podle 5.2.1.2 ČSN EN 81-1,2

1.14

Chybějící nebo nevyhovující zastavovací zařízení v prohlubni nebo prostoru pro kladky

5.7.3.4 ČSN EN 81-1 5.7.2.5 ČSN EN 81-2 6.4.5 ČSN EN 81-1,2

 1. Doplnit ovládač podle 5.7.3.4/6.4.5 ČSN EN 81-1 nebo 5.7.2.5/6.4.5 ČSN EN 81-2

1.15

Chybějící nebo nevyhovující ochrana různých úrovní podlah ve strojovně/prostoru pro kladky

6.3.2.4,6.3.2.5 ČSN EN 81-1,2

 1. Provést úpravy podle 6.3.2.4 a 6.3.2.5 ČSN EN 81 1,2

 2. Provést analýzu rizik

1.16

Chybějící nebo nevyhovující osvětlení nebo el. zásuvka ve strojovně nebo v prostoru pro kladky

6.3.6, 6.4.7 ČSN EN 81-1.2

 1. Instalovat elektrické osvětlení a/nebo elektrickou zásuvku podle 6.3.2.4 a 6.3.2.5 ČSN EN 81-1,2

1.17

Nedostatečné vzdálenosti ve strojovně

6.3.2 ČSN EN 81-1,2

 1. Zakrytí elektrického a pohybujícího se strojního zařízení kryty (IP 2X) a podle ČSN EN 953

 2. Doplnění návodů na vypínání výtahu při práci na něm

1.18

Nebezpečná dveřní uzávěrka šachetních dveří

7.7 ČSN EN 81-1,2

 1. Vyměnit všechny dveřní uzávěrky šachetních dveří podle 7.7 ČSN EN 81-1,2

1.19

Nevyhovující nouzové odjišťování šachetních dveří

7.7.3.2 ČSN EN 81-1,2

 1. Doplnit nouzové odjišťování podle 7.7.3.2 ČSN EN 81-1,2

1.20

Ohrazení šachty perforovaným materiálem v blízkosti dveřní uzávěrky

7.7.3 ČSN EN 81-1,2

 1. Zhotovit neperforované ohrazení šachty

 2. Zhotovit kryt kolem dveřní uzávěrky šachetních dveří

1.21

Chybějící samočinné zavíráni šachetních dveří poháněných klečovými dveřmi

7.7.3.2 ČSN EN 81-1,2

 1. Doplnit zavírací zařízení vodorovně posuvných šachetních dveří podle 7.7.3.2 ČSN EN 81-1,2

1.22

Nevyhovující ukotveni šachetních dveří

7.2.3.1,7.4.2.1 ČSN EN 81-1,2

 1. Nahradit dveřní kotvy kotvami podle 7.2 3.1 a 7.4.2.1 ČSN EN 81-1,2

1.23*

Chybějící nebo nevyhovující ochranná zařízení na samočinných klečových a šachetních dveřích

7.5.2.1.1,8.7.2.1.1 ČSN EN 81-1,2

 1. Doplnit ochranná zařízení podle 7.5.2 a 8.7.2.1.1 ČSN EN 81 -1/2

1.24

Velká mezera mezi klecí a čelní stěnou šachty

8.9.3, 11.2 ČSN EN 81-1,2

 1. Doplnit dveřní uzávěrku klečových dveří podle 8.9.3 ČSN EN 81-1,2

 2. Zmenšit mezeru

1.25

Příliš velká mezera mezi klecí a stěnami šachty

8.13.3 ČSN EN 81-1,2

 1. Doplnit na střechu klece zábradlí podle 8.13.3 ČSN EN 81-1,2

 2. Zmenšit volnou vzdálenost/zvětšit střechu klece

 3. Doplnit přepážku po celé výšce zdvihu

1.26*

Nevyhovující zachycovače na kleci výtahu

9. ČSN EN 81-1,2

 1. Nahradit zachycovači podle 9.8 ČSN EN 81-1,2

 2. Použít omezovače rychlosti 9.9 ČSN EN 81-1 nebo 9.10.2 ČSN EN 81-2

1.27

Chybějící nebo nevyhovující ochrana proti volnému pádu, nadměrné rychlosti klece a klesání klece hydraulických výtahů

Tabulka 3, 14.2.1.5 ČSN EN 81-2

 1. Doplnit bezpečnostní ventil 2. Doplnit svěrací zařízení.

 2. Doplnit zachycovače s omezovačem rychlosti

 3. Doplnit elektrický systém proti klesání klece

 4. Doplnit samočinný návrat klece do dolní krajní stanice podle 14.2.1.5 ČSN EN 81-2

1.28

Chybějící nebo nevyhovující omezovač rychlosti elektrických výtahů (např. výtahy se zachycovači vybavovanými uvolněným lanem)

9.9 ČSN EN 81-1

 1. Doplnit omezovač rychlosti podle 9.9 ČSN EN 81-1

1.29

Nevyhovující nárazníky

10.3 ČSN EN 81-1,2

 1. Doplnit nárazníky podle 10.3 ČSN EN 81-1,2

 2. Provést posouzení rizika, zda nárazníky postačují

1.30

Příliš velká mezera mezi klečovými a šachetními dveřmi

11.2.3/4 ČSN EN 81-1,2

 1. Uvést do souladu s 11.2.3 a 11.2.4 ČSN EN 81-1,2

1.31

Chybějící nebo nevyhovující systém nouzového pohonu (vyprošťování osob uvězněných v kleci)

12.5, 16.3.1 ČSN EN 81-1, 12.9, 16.3 1 ČSN EN 81-2

 1. Doplnit systém nouzového pohonu podle 12.5 ČSN EN 81-1 nebo 12.9 ČSN EN 81-2

 2. Doplnit elektrické nouzové ovládání (při potřebné síle větší než 400 N)

 3. Doplnit návod na vyprošťování

1.32

Nevyhovující elektromechanická brzda

12.4.2 ČSN EN 81-1

 1. Doplnit elektromechanickou brzdu se zdvojenými částmi podle 12.4.2 ČSN EN 81-1

1.33

Chybějící nezávislé stykače

12.7 ČSN EN 81-1 12.4 ČSN EN 81-2

 1. Doplnit nezávislé stykače podle 12.7 ČSN EN 81-1 a 12.4 ČSN EN 81-2

1.34

Nedostatečná ochrana proti elektrickému zkratu a/nebo nedostatečné označení elektrického zařízení, chybějící nápisy

13.1 2, 13.4.2, 13.5.3.3 ČSN EN 81-1,2

 1. Doplnit krytí nebo výměna elektrického zařízení

 2. Doplnit přerušovač obvodu

 3. Doplnit označení/upozornění

1.35

Neuzamykatelný hlavní vypínač

13.4.2 ČSN EN 81-1,2

 1. Doplnit uzamykatelný hlavní vypínač

1.36

Chybějící nebo nevyhovující ovládačová kombinace a/nebo zastavovací zařízení na střeše klece

14.2.1.3, 14.2.2.1 c) nebo d), 14.2.2.2 ČSN EN 81-1,2

 1. Doplnit ovládačovou kombinaci pro revizní jízdu podle 14.2.1.3 ČSN EN 81-1,2

1.37

Užitná plocha klece výtahu neodpovídá nosnosti výtahu

8.2.1, 14.2.5 ČSN EN 81-1,2

 1. Omezit užitnou plochu klece podle nosnosti výtahu

 2. Nosnost výtahu uvést do souladu s plochou klece

 

Tabulka A.2 - Úroveň středního rizika

Číslo

Nebezpečí/nebezpečná situace

Příslušné požadavky jsou uvedeny v

Nápravná opatření

2.1

Přítomnost azbestu v brzdovém obložení, azbest v šachtě atp.

0.3.1 ČSN EN 81-1,2

 1. Nahradit brzdové obložení

 2. Odstranit azbest, který se rozptyluje do vzduchu

2.2

Nedostatečné bezpečnostní prostory v horní části šachty a/nebo prohlubni

5.7.1,5.7.2,5.7.3 3 ČSN EN 81-1 nebo 5.7.1, 5.7.2 ČSN EN 81-2

 1. Zajistit bezpečnostní prostory v horní části šachty a v prohlubni podle 5 7.1, 5.7.2, 5.7.3 ČSN EN 81-1 nebo 5.7.1, 5 7.2 ČSN EN 81-2

2.3

Chybějící nebo nevyhovující zařízení kontrolující uvolnění lana

9.5.3, 12.9 ČSN EN 81-1, nebo 12.13 ČSN EN 81-2

 1. Doplnit zařízení pro kontrolu uvolnění lana/řetězu podle 9.5.3 a 12.9 ČSN EN 81-1, nebo 12.13 ČSN EN 81-2

2.4

Chybějící nebo nevyhovující kryty na třecím kotouči a kladkách

9.7 ČSN EN 81-1 9.4 ČSN EN 81-2

 1. Doplnit kryty podle 9.7 ČSN EN 81-1 nebo 9.4 ČSN EN 81-2

2.5

Chybějící nebo nevyhovující prostředky pro zvedání ve strojovně nebo v šachtě

6.3.7 ČSN EN 81-1,2

 1. Chybějící prostředky instalovat, u již instalovaných prověřit umístěni, přezkoušet nosnost a prostředky označit ověřenou nosností

2.6

Nevyhovující požární odolnost šachetních dveří

Žádný odkaz

 1. Nahradit šachetními dveřmi s příslušnou požární odolností

2.7

Chybějící nebo nevyhovující osvětlení nástupišť / nákladišť

7.6.1 ČSN EN 81-1,2

 1. Instalovat dostatečné osvětlení na každém nástupišti/nákladišti podle 7.6.1 ČSN EN 81-1,2

2.8

Chybějící nebo nevyhovující ochranná prahová deska (svislá deska spojená s prahem dveří) pod prahem šachetních dveří

5.4.3 ČSN EN 81-1,2

 1. Doplnit k prahu šachetních dveří ochrannou prahovou desku podle 5.4.3 ČSN EN 81-1,2

2.9

Samočinné vodorovně posuvné klečové dveře jsou funkční při otevřených otočných šachetních dveřích

Žádný odkaz

 1. Šachetní otočné dveře se neodjistí dříve, než jsou klečové dveře úplně otevřené. Klečové dveře se nezačnou zavírat, dokud šachetní dveře nejsou zavřené

2.10

Chybějící nebo nevyhovující nouzové osvětlení klece výtahu

8.17.4 ČSN EN 81-1,2

 1. Doplnit nouzové osvětlení v kleci podle 8.17.4 ČSN EN 81-1,2

 2. Osvětlit tlačítko pro obousměrnou komunikaci se stálou vyprošťovací službou

2.11

Nebezpečné zajištění nouzového poklopu na kleci

8.12.4.2 ČSN EN 81-1,2

 1. Doplnit zajišťovací zařízení podle 8.12.4.2 ČSN EN 81-1,2

2.12

Chybějící nebo nedostatečné větrání klece výtahu

8.16 ČSN EN 81-1,2

 1. Doplnit dostatečné větrání podle 8.16 ČSN EN 81-1,2

2.13

Nedostatečné osvětlení klece výtahu

8.17 ČSN EN 81-1,2

 1. Instalovat osvětlení v kleci s minimálně 50 luxy v úrovni podlahy klece podle 8.17 ČSN EN 81-1,2

2.14

Chybějící ochranné zařízení proti nadměrné rychlosti klece směrem vzhůru

9.10 ČSN EN 81-1

 1. Zařízení proti nadměrné rychlosti instalovat 1. na kleci

 2. na vyvažovači m závaží

 3. na lanech

 4. na třecím kotouči

2.15

Nevyhovující spínač uvolněného lana omezovače rychlosti

9.9.11.3 ČSN EN 81-1, 9.10.2.10.3 ČSN EN 81-2

 1. Doplnit bezpečnostní spínač podle 9.9.11.3 ČSN EN 81-1, 9.10.2.10.3 ČSN EN 81-2

2.16

Nevyhovující koncové vypínače

10.5 ČSN EN 81-1,2

 1. Instalovat koncový vypínač podle 10.5 ČSN EN 81-1,2

2.17

Chybějící nebo nevyhovující zařízení pro spouštění klece pomocí ručně ovládaného ventilu

12.9.1.5 ČSN EN 81-2

 1. Doplnit zařízení pro spouštění klece pomocí ručně ovládaného ventilu podle 12.9.1.5 ČSN EN 81-2

2.18

Chybějící nebo nevyhovující ochrana elektrického zařízení proti přetížení

13.3.3, 13.3.6 ČSN EN 81-1,2

 1. Doplnit tepelnou ochranu podle 13.3.3, 13.3.6 ČSN EN 81-1,2

 2. Doplnit ochranu proti přetížení podle 13.3.2 ČSN EN 81-1,2

2.19

Chybějící nebo nevyhovující dorozumívací zařízení mezi strojovnou a klecí

14.2.3.4 ČSN EN 81-1,2

 1. Doplnit dorozumívací systém nebo podobné zařízení podle 14.2.3.4 ČSN EN 81-1,2

2.20

Chybějící nápisy, označení a provozní návody

15.2.1, 15.3, 15.4, 15.5.1, 15.5.3, 15.7, 15.11, 15.15 ČSN EN 81-1, 15.2.1, 15.2.5, 15.3, 15.4, 15.5.1, 15.5.3, 15.7, 15.11, 15.15, 15.17, 15.18 ČSN EN 81-2

 1. Doplnit správné štítky, označení a provozní návody podle 15.2.1, 15.3, 15.4, 15.5.1, 15.5.3, 15.7, 15.11, 15.15 ČSN EN 81-1, 15.2.1, 15.2.5, 15.3, 15.4, 15.5.1, 15.5.3, 15.7, 15.11, 15.15, 15.17, 15.18 ČSN EN 81-2

2.21

Dřevěné klečové dveře a dřevěné klece výtahů

Žádný odkaz

 1. Snížit hořlavost dřevěných klečových dveří a dřevěných klecí výtahů

 2. Nahradit dřevěné klečové dveře a dřevěné klece výtahů kovovými

 

Tabulka A. 3 - Úroveň nízkého rizika

Číslo

Nebezpečí/nebezpečná situace

Příslušné požadavky jsou uvedeny v

Nápravná opatření

3. 1

Vyvažovací/vyrovnávací závaží bez zachycovačů v případě přístupných prostor pod šachtou

5. 5 ČSN EN 81-1, 2

 1. Doplnit pevný pilíř zasahující na rostlou půdu 2. Vybavit vyvažovací/vyrovnávací závaží zachycovači

3. 2

Chybějící nebo nevyhovující oddělení dráhy vyvažovacího / vyrovnávacího závaží

5. 6. 1 ČSN EN 81-1, 2

 1. Oddělit vyvažovací/vyrovnávací závaží přepážkou podle 5. 6. 1 ČSN EN 81-1, 2

3. 3

Nedostatečná protiskluzová úprava podlahových ploch ve strojovně nebo prostoru pro kladky

3. 1. 2, 6. 4. 1. 2

ČSN EN 81-1, 2

 1. Provést podlahu z protiskluzového materiálu podle 6. 3. 1. 2, 6. 4. 1. 2 ČSN EN 81-1, 2

3. 4

Chybějící nebo nevyhovující ochrana proti zachycení prstů u posuvných šachetních a klecových dveří se sklem

7. 2. 3. 1, 8. 6. 7. 5 ČSN EN 81-1, 2

 1. Doplnit ochranu podle 7. 2. 3. 1, 8. 6. 7. 5 ČSN EN 81 -1, 2

 2. Vyleštit kritická místa (např. nanést teflonový povrch)

 3. Zneprůhlednit sklo do výšky 1, 1 m 4. Doplnit snímač prstů

3. 5

Chybějící nebo nevyhovující vážení na kleci výtahu

14. 2. 5 ČSN EN 81-1, 2

 1. Doplnit vážení zatížení v kleci podle 14. 2. 5 ČSN EN 81-1, 2

3. 6

Nedostatečná pevnost stropu klece a nouzového poklopu

8. 13. 1 ČSN EN 81-1, 2

 1. Zvýšit únosnost střechy klece, nouzového poklopu podle 8. 13. 1 ČSN EN 81-1, 2

3. 7

Vedení vyvažovacího/vyrovnávacího závaží 2 lany nebo dráty

10. 2. 1 ČSN EN 81-1

 1. Nahradit tuhými vodítky podle 10. 2. 1 ČSN EN 81-1 2. Doplnit po celé výšce zdvihu síťovou přepážku

3. 8

Chybějící uzavírací ventil

12. 5. 1 ČSN EN 81-2

 1. Doplnit uzavírací ventil podle 12. 5. 1 ČSN EN 81-2

3. 9

Chybějící kontrola doby chodu

12. 10 ČSN EN 81-1 12. 12 ČSN EN 81-2

 1. Doplnit zařízení pro omezení doby chodu motoru

3. 10

Chybějící ochrana proti záměně fází

14. 1. 1. 1 j) ČSN EN 81-1

 1. V případech, kdy záměna fází může zapříčinit vadný stav/nebezpečnou situaci, doplnit zařízení proti záměně fází podle 14. 1. 1. 1 j) ČSN EN 81 -1

* -jsou označeny požadavky Doporučení 95/216/ES.